Infokanal

Dei neisten Sendung vun Miersch TV leeft zu folgenden Zaiten : 9.00h; 13.00h, 16.00h, 18.00h, 20.00h, 21.00h, 22.00h